top of page

ענת מעיני לוי

פירוש שמות ובחירת שם

עברית

Globe_icon-white.svg.png

ישראל

Location Mark

סיפור חיי הוביל אותי אל גילויה של השפה העברית כמתווכת אלוהית לדעתם של בני האדם. למעשה, מה שמתפתח היא התודעה. כל מילה בעברית היא יהלום רוחני, ויש לה יכולת להעביר את הדעת אל מעבר לאשליה...

_edited.png

עברית היא לשון

תעביר' את הדעת אל ממדי האלוהות שהינה..היא מעבורת להעיר את האדם מאיכות אנושה( אנושות) אל האיכות המקורית ...אהבה' אינסופית.

משמעות שמך הפרטי

איך תדע אם סטית מנתיב האור של חייך??..שמך צופן את רזי קיומך. שמו המלא של כל אדם הוא בבחינת חוזה עם הבריאה כולה. השם מורה על מסעו של אדם, נתיב האור שבו יפסע משך חייו, השם מביא אתו את "ארגז הכלים" הייחודי לכל אדם, באמצעותו ניתן להאיר חוזקות וחולשות . בדיוק כשם שנגר זקוק לכלים ייחודיים על מנת לבצע את עבודתו, כך בדיוק אוחז כל אדם בכוחות הפועלים בשמו, ואשר תפקידם לנתב את עשייתו ומהותו....לכל נשמה מסלול ייחודי אחר.
כל אות המצויה בשם הינה תדר, רטט וביטוי להוויה ממקורות הנשמה , מניצוץ קיומנו....וכך גם ההרכבים המיוחדים שבין האותיות עצמן הן שמעלות תדר הייחודי לאדם.

הזמנה - 

תודה על הפנייה - נשוב אליך בהקדם

Book
bottom of page