top of page

מיכל בַּר-אוֹר קָארוֹ

נשים ונשיות ביהדות

עברית, אנגלית

Globe_icon-white.svg.png

ישראל/דרום-אפריקה

Location Mark

מיכל בַּר-אוֹר קָארוֹ היא אמנית-יוצרת, משוררת, מחברת הספר 'אבי משוטט בארץ' שיצא לאור בתמיכת קרן רבינוביץ' ומשרד התרבות והספורט. יצירותיה פורסמו במגוון כתבי עת , ביניהם: משיב הרוח, קול ההמון, פועם, בכיוון הרוח, סלונט, שירת הכרך ועוד ועוד. כמי שאוחזת בתואר דור 8 מצפת, שורשיה נעוצים עמוק בעיר המקובלים ומשם היא גם סופגת את ההשראה ליצירותיה. באמצעות חומרים מתארים התרחשויות שהם 'מעבר לזמן ומקום' היא עוסקת בנשיות על שלל סודותיה הארכיטיפיים, הנגלים לנו מכתבי הקודש, ספרות חז"ל ועולם המיסטיקה היהודית. לדבריה, הדרך אל עומק נשמתנו מגיעה ממחוזות עולמנו הפנימי-קולקטיבי, מתוך עצמי נשכח מוזנח ועזוב המבקש לתחייה מחודשת.

_edited.png

דמות השכינה ומעמדה

בהרצאה הזו נעסוק בדמות ה'שכינה' הנקבית הנשקפת ברבבות פנים מבעד לשלל צעיפים מגוונים של הסימבוליקה הקבלית. לעתים מיוצגת כספירת בינה (אמא עילאה – האם העליונה) ולעתים כספירת מלכות (אמא תתאה) היא המקבלת והמשפיעה, העולם וכנסת ישראל, הגולה, האם החומלת על בנה, הבאר, האיילה, השושנה, המאהבת, הלבנה המתחדשת בגווניה, המשכון, הסיבה והתכלית. בהרצאה נחקור את זרם התמורות והגוונים החולפים בה ללא הרף כאשר היא מצטיירת כתמונה רבת דיוקנאות של עולם האלוהות.

שפע והנהגה באלוהות

בהרצאה זו נעסוק בתמורות שחלו במושג האלוהות ועל יחסי הגומלין הקיימים בין העליונים לתחתונים המתגלים בבהירות דווקא בפעולות ה'שכינה' הנקבית. נדבר על התפיסה של האלוהות הדינאמית שהיא בעלת מתיחות מתמדת בין ניגודים קוטביים - רוך החסד וחומרת הדין, זכויות ועוונות, טוב ורע, כוחות החיים וכוחות ההרס. ננסה לעמוד על טיב הניגודים ואיזונם ועל מעשי התחתונים כמשפיעים על הנהגת העולם או העליונים. נעמוד על הקשר של דמות האישה לכל אלה.

על נשים ונשיות בספר בראשית

בהרצאה זו ניקח את מה שלמדנו בשתי ההרצאות הקודמות ונחזור לקריאה מחודשת במקורות. נלמד להכיר מחדש את הדמויות הנשיות שבספר בראשית תוך הבנה עמוקה יותר של הסודות המסתתרים מאחוריהן וחקירת המאפיינים הפסיכולוגיים המשתקפים מתוכן. בעזרת מדרשים, פירושים ורעיונות קבליים נעמוד על חשיבות ייצוגיה של האישה ומעמדה בעולם המיסטיקה היהודית כתכלית הבריאה וכעמוד התווך לקיום העולם.

הזמנה - 

תודה על הפנייה - נשוב אליך בהקדם

Book
bottom of page