top of page

הדס שדר

פרופסור לארכיטקטורה, מרצה בכירה

עברית

Globe_icon-white.svg.png

חיפה

Location Mark

חוקרת של האדריכלות הממלכתית של מדינת ישראל: ערים חדשות, שכונות, שיכונים ציבוריים ואדריכלות ברוטליסטית. מחפשת תמיד את התכנים התרבותיים והחברתיים מאחורי האדריכלות ואת פרשנות העומק של המרחב הבנוי.
פרופסור במרכז האקדמי ויצו חיפה, אצרה תערוכות בתחום התמחותה וכתבה ארבעה ספרים.

_edited.png

בנייה ציבורית בישראל כבבואה לאידיאולוגיה משתנה

כיצד תכנון המדינה – החל מהערים החדשות וכלה בתכנון השכונות – ביטא את האידיאולוגיות המשתנות של ההגמוניה, מהציונות הקלאסית ועד להפרטה.

מה זה ברוטליזם ומה הקשר לארכיטקטורה הערבית דווקא?

האם ברוטליזם נובע מהמילה ברוטליות או מביע משהו אחר? מדוע המבנים הברוטליסטיים נראים כמו מבצרים? מה הקשר שלהם למלחמת העולם השנייה ולמדינת ישראל? והעיקר: כיצד האדריכלים הישראלים מצאו באתיקה האירופאית מענה לכמיהה לקשר למקום?

מבריטניה לארץ הקודש - על מעבר והתאמה של רעיונות תכנוניים

בריטניה שימשה דוגמא לתכנון הישראלי, אולם העתקה ישירה אינה הגיונית שהרי הרקע התרבותי והאידיאולוגיה שונה לגמרי. מה בכל זאת היה הקשר? כיצד עקרונות אירופאיים הועברו לבנייה הישראלית? ומה היה סוף הניסוי?

הזמנה - 

תודה על הפנייה - נשוב אליך בהקדם

Book
bottom of page