top of page

ד"ר יפה לוינסון

מרצה ואשת חינוך

Globe_icon-white.svg.png

Location Mark

דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בעלת מחקר ייחודי הדן בהתמודדות הפנימית והחיצונית של ההנהגה בישראל בראשות בן גוריון בעת המאבק המדיני על הנסיגה מסיני ומעזה 1956-1957, המחקר רלוונטי לימינו אלה בכל הנוגע ליחסי הגומלין בין הדרג המדיני לבין הדרג הצבאי, ויחסי ארצות הברית ישראל. הנחתי והכשרתי סטודנטים להוראת מקצוע היסטוריה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. לימדתי במכללה הטכנולוגית של חיל האוויר בבאר שבע, תפקדתי כרכזת היסטוריה ואזרחות, מחנכת כיתה, מורה להיסטוריה הגשתי לבגרות, מרצה למקצועות העשרה בעל-תיכוני. שולטת במגוון תחומי ידע : סוגיות בנושא השואה, מלחמות ישראל, שינוי פני אירופה בעקבות ההגירה, המיעוט האפרו-אמריקני בארה"ב, אסטרטגיות למידה, מניעת השימוש לרעה בסמים ואלכוהול.

_edited.png

תהליך קבלת ההחלטות של הדרג המדיני לפני ואחרי מלחמת סיני 1956

התנגשות בין האינטרסים החיוניים של ישראל לבין האינטרסים האמריקנים 1957-56 - מבט עכשווי

אושוויץ - הפלנטה האחרת: עדויות של אסירים ילדים ובני נוער על החיים במחנה, ענישה והתעללות

הזמנה - 

תודה על הפנייה - נשוב אליך בהקדם

Book
bottom of page