Search

מחווה לעליזה מגן - האישה הכי בכירה ב'מוסד'

היא הגיעה להיות מס' 2 בשרות הביון הישראלי - 'המוסד'. אישה מקצועית, צנועה ואמיצה. היא לא מרצה אצלנו, אבל בחרנו לשתף את הראיון עימה.2 views0 comments